Phần mềm Faststone Photo Resizer chỉnh sửa ảnh hàng loạt

Phần mềm Faststone Photo Resizer  chỉnh sửa ảnh hàng loạt (cắt, nén, đóng dấu, đổi tên…) Một số tính năng nổi bật được nhiều người sử dụng: Dung lượng nhẹ (3MB) và FREE 100%. Phần mềm hỗ trợ phiên bản Portable, nên bạn không cần cài đặt khi sử dụng. Hỗ trợ nén hình ảnh hàng loạt mà […]

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên